Hệ thống phòng & căn hộ

Signature Suite King

35m2-65m2, Không View

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Signature King View

35m2-65m2, Hướng biển

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Premier Suite Oceanfront

Hành lang hướng biển

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Deluxe Triple Ocean View

30 - 35m²,1 phần hướng biển / 1 phần hướng phố

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Deluxe Twin Ocean View

1 phần hướng biển hướng biển / 1 phần hướng phố

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Deluxe Double Ocean View

1 phần hướng biển hướng biển / 1 phần hướng phố

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Deluxe Twin City View

Hướng phố

   Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính …

Connecting Ocean View

Hướng biển / 1 giường Double và 2 giường Semi-queen

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt …

Classic Twin Ocean View

1 phần Hướng biển/ 1 phần hướng phố

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt từ …

Classic Double Ocean View

1 phần Hướng biển/ 1 phần hướng phố

Luôn có nhiều điều thú vị để khám phá khối phòng và suite tuyệt đẹp tại Premier Pearl Vung Tau … Cửa sổ kính suốt từ …

Close